Photos: Travel Polaroids by Charles Johnson and Jonathan Stewart

View Polaroid photos taken on the road by Charles Johnson in Nashville, TN, and by Jonathan Stewart in Jacksonville, FL.

Advertising
Advertising